Firma Biernat Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość dotacji to 232 329,75 zł.